Erfarenhet

MG Datateknik har mer än 30 års erfarenhet av installation och drift av såväl Unix/Linux datorer som Microsoft Windows datorer.

Kunskap om Linux och Microsofts senaste teknik inhämtas genom deltagande i kurser samt omfattande tester i labbmiljö.