Backup och återställning

MG Datateknik:

  • installerar backup-program mot externa diskar och moln

    • återställer borttagna filer

  • etablerar rutiner för säker backup och återställning av hela hela diskar och enstaka filer