Fjärrstyrning

MG Datateknik:

  • löser problem via fjärrstyrning med hjälp av engångsanvändarid och engångslösenord